Thêm 47 ứng dụng Trung Quốc khác bị cấm tại Ấn Độ, PUBG Mobile và hơn 274 ứng dụng khác cũng đang bị xem xét

Thêm 47 ứng dụng Trung Quốc khác bị cấm tại Ấn Độ, PUBG Mobile và hơn 274 ứng dụng khác cũng đang bị xem xét
Thêm 47 ứng dụng Trung Quốc khác bị cấm tại Ấn Độ, PUBG Mobile và hơn 274 ứng dụng khác cũng đang bị xem xét

Bài viết liên quan