Flagship 2021 của Huawei có thể sẽ không còn sử dụng bộ xử lý từ HiSilicon

Flagship 2021 của Huawei có thể sẽ không còn sử dụng bộ xử lý từ HiSilicon
Flagship 2021 của Huawei có thể sẽ không còn sử dụng bộ xử lý từ HiSilicon

Bài viết liên quan